MEIDIAN

WeChat

App

Marketing

  • Neimenggu

  • Liaoning

  • Heilongjiang

  • Hebei

  • Jilin

  • Shandong

  • Henan

Yanhui Hu / Neimenggu regional manager

TEL:15520652222

WeChat:hui5823366

Yuheng Li / Liaoning regional manager

TEL:13050653068

WeChat:13050653068

Jialin Cheng / Heilongjiang regional manager

TEL:13050653038

WeChat:13050653038

Jingbo Zhang / Hebei regional manager

TEL:13050653018

WeChat:13050653018

Jiadan Lu / Jilin regional manager

TEL:13050653048

WeChat:13050653048

Yue Ma / Shandong regional manager

TEL:15841772778

WeChat:15841772778

Shen Hu / Marketing department minister

TEL:13050653058

WeChat:13050653058